A nemzetközi Grál-mozgalom

A nemzetközi Grál-mozgalom egy szabad, felekezetektől független mozgalom.

A nemzetközi Grál-mozgalom azonban nem jogi szervezet, nem is egyesület, amely tagságot kívánna meg, és nem is vallási közösség. A Grál-mozgalom esetén egy szabad akaratú összefogásról van szó, Az Igazság fényében című mű szellemében végzett eszmei törekvések gyűjtőfogalmáról.

www.grailmovement.net