Az Igazság fényében – Grál-üzenet

Az Igazság fényében három kötete összesen 168 előadást foglal magában, melyek – tartalmilag egymásra épülve – teljes képet adnak a Teremtés egészének felépítéséről.

Az előadások, melyeket ebben a könyvben foglalt egybe a szerző, 1923 és 1938 között születtek, aktualitásukból és jelentőségükből azonban azóta sem veszítettek semmit. A természettörvényeket alapul véve átfogó magyarázatot nyújtanak a világról, rámutatnak az élet rejtett összefüggéseire értékes segítséget kínálva ezáltal az élethez.

Az Igazság fényében című könyv elsősorban azért vált világszerte ismertté, mert következetes válaszokat ad az emberi élet nagy kérdéseire, mint például az élet értelme, a sors igazságossága, vagy a halál utáni élet. Eddig 22 nyelvre fordították le és több mint 90 országban kapható.

A szerző célul tűzte ki, hogy az olvasót közelebb vigye a valós élethez, értékes impulzusokat adjon személyiségének fejlesztéséhez, és a felismerések azon útjára vezesse, amely Isten felismerését is magában foglalja. Az Igazság fényében című könyvben egybefoglalt előadások „fáklyaként és vándorbotként” szolgálhatnak az olvasó számára, vallási vagy felekezeti hovatartozástól függetlenül. Abd-ru-shin nem akart sem új vallást, sem újabb szektát vagy hitközösséget alapítani.

Az Igazság fényében című mű magyarázatai egyszerű, érthető természeti törvényekre épülnek, melyek a körülöttünk lévő világban éppúgy működnek, mint belső lelki világunkban. Jellegzetes emberi tapasztalatainkat szólítják meg, rámutatnak erősségeinkre és gyengeségeinkre, rávilágítanak rejtett hiányosságainkra – de arra a sok lehetőségre is, amit a mindennapi élet kínál a szellemi előrelépéshez. Az olvasónak ezáltal lehetősége nyílik az előadások tartalmát a saját életében felfedezni és azok igazságát felismerni. Így a szellemi, bensőleg átérzett megtapasztalásokat a tárgyilagos és logikus következtetésekkel egy átfogó, teljes világképpé lehet összekapcsolni, ahol nem különül el a természettudományos és vallásos igazságkeresés.

Az Igazság fényében című mű a hétköznapinak semmiképpen nem nevezhető Grál-üzenet alcímet viseli. A „Grál” fogalmát ma leginkább azokkal a vágyképekkel és látomásokkal kötjük össze, amelyek a mítoszokban, mondákban és mindenekelőtt a művészeti alkotások révén hagyományozódtak ránk. Abd-ru-shin azt írja, hogy ezek a hagyományok egy olyan valóságon alapulnak, amely az egész Teremtés fennállása és fennmaradása szempontjából központi jelentőségű. Az „Üzenet” fogalom ugyanakkor a különleges és magasztos eredetre utal, ahonnan az előadások által közvetített tudás származik.

Emellett Az Igazság fényében című mű által leírt út teljesen egyszerű. Semmi köze a titokzatoskodó misztikához vagy az ezoterikus elrugaszkodottsághoz, azonban – Jézus eredeti tanításához hasonlóan – jelentős követelményeket támaszt. Hiszen nemcsak az önálló, előítéletektől mentes, tárgyilagos gondolkodást kell magunkban életre hívni, hanem mindenekelőtt „a jó szilárd akarását”. Ez a saját magunkon végzett munka és embertársaink szolgálata vezet el bennünket a szellemi érettségre.

Álljon itt néhány a sok fontos téma közül, amelyekre Az Igazság fényében című mű részletes választ ad:

  • Felelősség és sors / karma
  • Halál és lélekvándorlás / reinkarnáció
  • Bűnbeesés és eredendő bűn
  • Evilág és túlvilág
  • A Teremtő kegyelme és szeretete
  • Test, lélek és szellem
  • Isten Fia és Ember Fia