ISTEN TÍZPARANCSOLATA

A szerző Isten Tízparancsolatának magyarázatát adja könyvében annak teljes, az emberi létet átfogó jelentésében, hogy az egyes parancsolatok segítségünkre legyenek életünk történéseiben, sőt a földi halálon túl is – megbízható vezérfonálként egész létünk során.

A Miatyánk magyarázata segíti a kereső embert, hogy helyesen megértse az „Isten Országához adott kulcsot” annak mély, az emberiség számára hordozott jelentésében, és benne Jézus üzenetét.

 

Honlap

  1. Ne élj vissza az Úrnak, A te Istenednek nevével!
  2. Szenteld meg az ünnep napját!
  3. Tisztelj atyát és anyát!
  4. Ne ölj!
  5. Ne törj házasságot!
  6. Ne lopj!
  7. Ne kívánd felebarátod feleségét!