Ne törj házasságot!

Már önmagában az, hogy van még egy parancsolat, amely úgy szól, hogy „Ne kívánd felebarátod feleségét!”, mutatja, hogy a hatodik parancsolat mennyire nem arról szól, mint amit a földi törvény rendel el róla.

A „Ne törj házasságot!” parancsolat így is szólhat: „Ne törd meg a házasság békéjét!”. A békén természetesen a harmónia is értendő. Ez egyben meghatározza, hogy a házasságnak milyennek is kell egyáltalán lennie; hiszen ahol nincs mit megtörni vagy megzavarni, ott a parancsolatnak sincs érvénye, amely nem földi vélemények és határozatok szerint irányul, hanem az isteni akarat szerint.
Házasság tehát csupán ott létezik, ahol a harmónia és a béke magától értetődő dologként uralkodik. Ahol az egyik fél mindig csak a másiknak próbál élni és örömöt szerezni. Közben az egyoldalúság és az annyira könnyen tévútra vezető, gyilkos unalom egyszer s mindenkorra eleve teljesen ki van zárva, miként a szórakozás utáni vészt hozó vágyódás, vagy a meg-nem-értettség illúziója is! Ezek minden boldogságra veszélyes gyilkos eszközök!
Éppen e bajok nem tudnak egyáltalán felmerülni egy igazi házasságban, ahol az egyik valóban a másiknak él; ugyanis az, hogy valaki meg-nem-értett akar lenni, valamint a szórakozás utáni vágy is pusztán a kidomborodó önzés következménye, amely csupán önmagáért akar élni, nem a másikért!
A valódi lelki szeretetnél azonban a két ember kölcsönös és örömteli odaadása valami teljesen magától értetődő, s így a kölcsönhatás eredményeképpen teljesen kizárt a másik fél megrövidítése. Feltéve, hogy a házastársak műveltségi fokában nem mutatkozik túl nagy szakadék!
Ez egy olyan feltétel, melyet a hatalmas világmindenségben működő azonos jellegűek vonzásának törvénye követel meg, melyet teljesíteni kell, hogy a boldogság teljes legyen.
Ahol azonban sem békét, sem harmóniát nem lehet találni, ott a házasság nem érdemli meg, hogy házasságnak neveztessen; mert ott nem is létezik házasság, csupán egy földi közösség, amely, mint olyan, Isten előtt nem nyer értéket, s ezért áldást sem hozhat abbanaz értelemben, ahogyan az egy valódi házasság esetében várható.
A hatodik parancsolatnak tehát az isteni akarat szerinti valódi házasság az előfeltétele! Más házasság nincs védelmezve. De jaj annak, aki bármilyen módon zavarni merészel egy valódi házasságot! A diadal ugyanis, amit itt a Földön tettével aratni vél, finomanyagúlag egészen más alakban vár rá! Rémülettel telve szeretne elmenekülni, amikor majd át kell lépnie abba a birodalomba, ahol tettei következményei várnak rá.
Sőt, házasságtörés a szó legtágabb értelmében már ott is megvalósul, ahol kísérletet tesznek arra, hogy két, lelkileg egymást valóban szerető embert szétválasszanak, ahogyan azt a szülők nagyon gyakran megteszik, ha egyik vagy másik földi körülmény nem felel meg kívánságuknak!
S jaj annak a nőnek, jaj annak a férfinak is, akár fiatal, akár idős, aki egy ilyen pár között irigységből vagy kacérkodásból tudatosan békétlenséget, vagy mi több, viszályt szít!
A két ember közötti tiszta szeretetnek minden egyes ember előtt megszenteltnek kell lennie, mély tisztelettel és megbecsüléssel kell eltöltenie, nem pedig sóvárgással! Hiszen ez a tiszta szeretet az isteni akarat oltalma alatt áll!
Ha az emberben ilyen tisztátalan vágyakozás próbálna támadni, forduljon el tőle, s nézzen csak szét nyitott szemmel az olyan emberek között, akik lelkileg még senkihez sem kötődnek.
Ha komolyan és türelmesen keres, biztosan rátalál majd valakire, aki Isten akarata szerint illik hozzá, akivel majd boldog is lesz, anélkül, hogy előbb bűnnel terhelné magát, ami sohasem hozhat és biztosíthat boldogságot!
Az ilyen emberek gyakran azt a súlyos hibát követik el, hogy egy kezdetben mindig gyenge érzelem nyomását igyekeznek követni, azt erőszakkal magukban tartják, és mesterkélt fantáziálgatással addig táplálják, ameddig az megerősödve betölti, és gyötörve a bűnbe is űzi őket!
Emberi szellemek ezreinek nem kellene elveszniük, ha közben mindig csak a kezdetre akarnának figyelni, amely ott, ahol nem az ész számítása teremtette, pusztán emberhez méltatlan kacérkodásból fakad, melynek eredete ismét csupán a földi családi- és főként társadalmi élet bomlasztó szokásaiban rejlik! Bizony gyakran éppen ezek alkotják a házasság színtiszta piacait, melyek semmivel sem jobbak, mint a Keleten folytatott leplezetlen rabszolga-kereskedelem! Bennük rejlik a házasságtörés csíráinak melegágya.
Ti, szülők, óvakodjatok, nehogy túlságosan észbeli számításból a gyermekeitek ellen elkövetett házasságtörés bűnébe essetek! Számtalan ember gabalyodott már bele! Sok mindenre van szükségük, hogy újra meg tudjanak tőle szabadulni!
Ti, gyermekek, legyetek óvatosak, nehogy megzavarjátok a szüleitek közötti békét, különben ti is házasságtörést követtek el! Ezt jól fontoljátok meg. Egyébként Istenetek ellenségeivé teszitek magatokat, s nincs olyan ellenség, akinek végül ne elmondhatatlan kínok közepette kellene megsemmisülnie anélkül, hogy Isten akár egyetlen ujját is megmozdítaná!
Soha ne rombold szét a békét és a harmóniát két ember között. Ezt vésd mélyen magadba, hogy figyelmeztetőn mindig lelki szemeid előtt legyen.