Tartalomjegyzék

Az Igazság fényében című háromkötetes mű 168 előadást tartalmaz, amelyek tartalmilag egymásra épülve a Teremtés teljes képét adják.

Az Igazság fényében – Grál-üzenet című mű leírásaiban egy fogalmat vagy témát először egyszerűen mutat be, majd a további magyarázatok révén egyre teljesebb képet ad róla. Ezért ajánlott ezt a művet az előadások sorrendjében olvasni.

A következőkben találja a tartalomjegyzéket, amely az előadások sorrendjét követi.

 

I. KÖTET

 1. Mit kerestek?
 2. Kiáltás segítőért
 3. Az Antikrisztus
 4. Erkölcsösség
 5. Ébredjetek!
 6. A hallgatás
 7. Felemelkedés
 8. Kultusz
 9. Megdermedés
 10. Gyermekiség
 11. Szemérmesség
 12. Az első lépés
 13. A világ
 14. A betlehemi csillag
 15. A harc
 16. Modern szellemtudomány
 17. Téves utak
 18. Mi választ el manapság oly sok embert a Fénytől?
 19. Volt egyszer…!
 20. Tévelygések
 21. Az emberi szó
 22. Az Utó-Teremtés nője
 23. Megadás
 24. A szellem restsége
 25. A földi ember Istene előtt
 26. Minden halott dolognak fel kell támasztatnia a Teremtésben, hogy ítélje önmagát!
 27. Az Élet Könyve
 28. Az Ezeréves Birodalom
 29. Egy szükséges szó
 30. A nagy üstökös
 31. A világtanító
 32. Az idegen
 33. Szabadulás! Megváltás!
 34. Az Úr beszéde

II. KÖTET

 1. Felelősség
 2. Sors
 3. Az ember teremtése
 4. Az ember a Teremtésben
 5. Az örökletes bűn
 6. Isten
 7. A belső hang
 8. A szeretet vallása
 9. A Megváltó
 10. A születés titka
 11. Ajánlatos-e az okkult oktatás?
 12. Spiritizmus
 13. Földhöz kötve
 14. Hasznos-e szellemileg a nemi önmegtartóztatás?
 15. Gondolati formák
 16. Őrködj és imádkozz!
 17. A házasság
 18. A gyermek joga a szülőkkel szemben
 19. Az ima
 20. A Miatyánk
 21. Isten imádása
 22. Az ember és szabad akarata
 23. Ideális emberek
 24. Vessetek Rá minden bűnt
 25. A hipnózis bűntette
 26. Asztrológia
 27. Szimbolika az emberi sorsban
 28. Hit
 29. Földi javak
 30. A halál
 31. Az elhalálozott
 32. Csoda
 33. A keresztelés
 34. A Szent Grál
 35. Lucifer titka
 36. A Sötétség régiói és a kárhozat
 37. A Fény régiói és a Paradicsom
 38. Világesemények
 39. Az ember és az állat származásbeli különbsége
 40. Az emberiség és a tudomány különválása
 41. Szellem
 42. A Teremtés fejlődése
 43. Én vagyok az Úr, a Te Istened!
 44. A szeplőtelen fogantatás és az Isten Fiának születése
 45. Az Isten Fiának kereszthalála és az Utolsó Vacsora
 46. Szállj le a keresztről!
 47. Ez az én testem! Ez az én vérem!
 48. Krisztus földi testének feltámadása
 49. Az emberi gondolkodásmód és Isten Akarata a kölcsönhatás törvényében
 50. Az Ember Fia
 51. A nemi erő jelentősége a szellemi felemelkedésben
 52. Én vagyok a feltámadás és az élet, senki sem jut az Atyához, csakis énáltalam!
 53. Durvaanyagúság, finomanyagúság, sugárzások, tér és idő
 54. A tisztánlátás tévedése
 55. A tisztánlátás fajtái
 56. A démonok és fantomok birodalmában
 57. Okkult oktatás, húsos vagy növényi táplálkozás
 58. Gyógyító magnetizmus
 59. Éljetek a jelennek!
 60. Mit kell az embernek tennie, hogy bejuthasson Isten Országába?
 61. Felebarátod szemében meglátod a szálkát is, de a magadéban a gerendát sem veszed észre!
 62. Harc a természetben
 63. A Szent Szellem kiáradása
 64. A nemek
 65. Lehet-e az idős kor a szellemi felemelkedés akadálya?
 66. Atyám, bocsáss meg nekik; hisz’ nem tudják, mit cselekszenek!
 67. Istenek – Olümposz – Walhalla
 68. Az emberi teremtmény
 69. S ezer év olyan, mint egy nap!
 70. Érzés
 71. Az Élet

III. KÖTET

 1. A félhomály országában
 2. Tépelődő
 3. Önkéntes mártírok, vallási fanatikusok
 4. Isten szolgái
 5. Az állatok ösztöne
 6. A baráti csók
 7. Az elferdített eszköz
 8. A gyermek
 9. Az emberi női nem feladata
 10. Mindenütt-jelenvalóság
 11. Krisztus mondta…!
 12. „Mozgás”,
  a Teremtés törvénye
 13. A földi test
 14. A vér titka
 15. A temperamentum
 16. Lásd, ember, hogyan kell vándorolnod ezen a Teremtésen át, hogy a sorsfonalak ne akadályozzák, hanem elősegítsék felemelkedésedet!
 17. Egy új törvény
 18. Kötelesség és hűség
 19. A népek szépsége
 20. Bevégeztetett
 21. A durvaanyagúság határán
 22. Az Isten felismerése
 23. A név
 24. A lényszerűség
 25. A kis lényszerűek
 26. A lényszerűek durvaanyagú műhelyében
 27. Egy lélek vándorol…
 28. Nő és férfi
 29. Eltorzult lelkek
 30. Az ember szellemi vezetője
 31. Fényszálak felettetek!
 32. Az Őskirálynő
 33. A sugárzások körforgása
 34. Kerüljétek a farizeusokat!
 35. Megszállott
 36. Kérjetek, és adatik Nektek!
 37. Hála
 38. Legyen világosság!
 39. Lénytelenség
 40. Karácsony
 41. Ne essetek kísértésbe!
 42. Családi kötelék
 43. A meghitt otthon
 44. Megszokásból hívő
 45. Lásd, mi válik javadra!
 46. Végtelen bölcsesség
 47. A gyengébb nem
 48. A szétrombolt híd
 49. A láng őrzőnője
 50. A Teremtés áttekintése
 51. Lélek
 52. Természet
 53. Szellemcsírák
 54. Lénycsírák
 55. A lényszerűség gyűrűje
 56. Az ősszellemi szintek I
 57. Az ősszellemi szintek II
 58. Az ősszellemi szintek III
 59. Az ősszellemi szintek IV
 60. Az ősszellemi szintek V
 61. Az ősszellemi szintek VI
 62. Az ősszellemi szintek VII
 63. Utószó: Hogyan kell az Üzenetet befogadni