1920-1926: A Gralsblätter – „ A Grál-lapok” (füzetek), Grál-üzenet 1926-os kiadása

 1. 1920-1926: A Gralsblätter – „ A Grál-lapok” (füzetek), Grál-üzenet 1926-os kiadása
 2. 1926-1931: A Der Ruf – „ A hívó szó”, „A Grál-lapok” (füzetek), Grál-üzenet 1931-es kiadása
 3. 1931-1938: A Nachklänge zur Gralsbotschaft – „Utóhangok a Grál-üzenethez“, Die Stimme „A hang“ folyóirat
 4. 1938-1941: A Grál-üzenet átdolgozása, a „szerző által gondozott utolsó kiadás“
 5. Összefoglalás
 6. Melléklet
01. fejezet

Oskar Ernst Bernhardt már 1920-tól kezdve tartott előadásokat olyan témákban, amelyek a környezetében élő embereket bensőleg foglalkoztatták, és ezeket az előadásokat írásba is foglalta.

1923/24-ben Abd-ru-shin (Abdruschin) név alatt előadásokat és kérdésekre adott válaszokat jelentetett meg hét különálló füzetben, a „Gralsblätter” (Grál-lapok) I. sorozatában, a „Verlag der Gralsblätter” kiadó gondozásában Bad Heilbrunnban, a Bernhardt család akkori lakóhelyén.

Oskar Ernst Bernhardt Grál-üzenete előadásainak szerzőjeként az Abd-ru-shin nevet „A Fény szolgálója (fia)” jelentésben használta. A név első írásmódja „Abdruschin” volt, a Grál-lapokban azonban – jóllehet csak ritkán – már az „Abd-ru-shin” forma alkalmazása is előfordult. Ez utóbbi írásmód a harmincas évek közepétől vált általánossá.

gralsbl-serie1-heft3-400px

A „Gralsblätter” (Grál-lapok), I. sorozat, 4. füzet
A „Gralsblätter” I. sorozatában közölt előadások címei, valamint kérdésekre írt válaszok, amelyek később előadás formájában jelentek meg:

 • 1. FÜZET
 • Mit kerestek?
 • Éljetek! (későbbi cím: Ébredjetek!)
 • A nagy titok (későbbi cím: A hallgatás)
 • Megváltás (későbbi cím: Felemelkedés)
 • 2. FÜZET
 • Felelősség
 • Sors
 • Az ember teremtése
 • Az ember a Teremtésben
 • Az örökletes bűn
 • Az Isten Fia és az Ember Fia
 • Isten
 • A belső hang Kérdésre adott válasz: A szeretet vallása
 • 3. FÜZET
 • A Megváltó
 • A születés titka
 • Ajánlatos-e az okkult oktatás?
 • Spiritizmus
 • Földhöz kötve
 • Szükséges-e vagy ajánlott-e a nemi önmegtartóztatás?
 • Kérdésre adott válasz többek között a szeplőtelen fogantatással kapcsolatban
 • 4. FÜZET
 • Az utolsó ítélet
 • A harc
 • Gondolati formák
 • Erkölcsösség
 • A házasság
 • Az ima
 • 5. FÜZET
 • Az ember és szabad akarata
 • Modern szellemtudomány
 • Tévutak
  Kérdésre adott válasz többek között a „Szűz” Máriára vonatkozó ígérettel kapcsolatban
 • 6. FÜZET
 • Vessetek Rá minden bűnt
 • Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok
 • A hipnózis bűne
 • Asztrológia
 • Szimbolika az emberi sorsban
 • Hit
 • Földi javak
 • A halál
 • Csoda
 • A keresztelés
 • 7. FÜZET
 • A Szent Grál
 • „Lucifer” titka
 • A Sötétség régiói és a kárhozat
 • A Fény régiói és a Paradicsom
 • Világesemények
 • Ember és állat
 • Kérdésre adott válasz többek között a tudomány és az emberiség kapcsolatára vonatkozóan

1926-ban Abd-ru-shin az addig a „Gralsblätter” I. sorozatában megjelent előadásainak túlnyomó részét könyv formájában foglalta egybe és jelentette meg a „Verlag der Gralsblätter, Tutzing, Oskar Ernst Bernhardt” kiadó által az alábbi címmel:

„Az Igazság fényében – Új Grál-üzenet Abdruschin-tól”.

A Grál-üzenet ezen kiadását (tartalomjegyzék a mellékletben) „kis kiadásnak” vagy „lila” kiadásnak, de „tutzingi kiadásnak” is nevezték és nevezik (Tutzing volt a Bernhardt család akkori lakóhelye, valamint a kiadó székhelye).

lila-augabe-400px

A „Gralsblätter” (Grál-lapok) I. sorozatának 1. füzetéből a Grál-üzenet 1926-os kiadásában csupán a „Mit kerestek?” c. előadás jelent meg. Az „Éljetek” (későbbi címe az 1931-es és a „szerző által gondozott utolsó” kiadásban: „Ébredjetek!”), „A nagy titok” (későbbi címe: „A hallgatás”), valamint a „Megváltás” (későbbi címe: „Felemelkedés”) című előadások még nem kerültek be ebbe a kiadásba. Abd-ru-shin a „Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok” c. előadást sem vette figyelembe a kiadás összeállításánál.

Az előbb említett füzetekben megválaszolt kérdések immár önálló előadásként jelentek meg. Így például „A szeretet vallása” illetve „Az emberiség és a tudomány szétválása” című előadások is. Az 1926-os kiadást a „Szellem” és „A Teremtés fejlődése” c. előadások zárták, melyek korábban még nem jelentek meg. A Grál-lapok I. sorozatának utolsó számában, a 7. füzetben azonban már utalás történt egy következő előadásra „A Teremtés” címmel.

A kérdések és válaszok előadásokká történő átdolgozása jól mutatja a szerző és olvasói illetve hallgatói közötti „interaktív kölcsönhatást”. Az olvasók és hallgatók kérdései és javaslatai, valamint az, hogy mennyire értették – vagy nem értették – a szerzőt, gyakran további előadások „kulcsszavaivá” váltak. Tehát az emberek szellemi, benső állapota kezdettől fogva bizonyos mértékben a közvetítendő üzenet formájának kulcsa volt. Ez a folyamat egészen az előadások újrarendezéséig folytatódott, melynek során a Kipsdorfban töltött idő alatt létrejött a „szerzőtől gondozott utolsó kiadás”.

Így a Grál-üzenet 1926-os kiadásának összeállításakor Abd-ru-shin semmiképpen nem érezte úgy, hogy a Grál-lapokban megjelent előadások korábbi sorrendjéhez lenne kötve, hanem szerzőként teljes mértékben élt azzal a lehetőséggel, hogy előadásait úgy állítsa össze, ahogyan ő azt abban az időpontban szükségesnek és helyesnek tartotta.
Aus dem Heft 1 der „Gralsblätter“ Serie I erschien in der Ausgabe der Gralsbotschaft von 1926 nur der Vortrag „Was sucht Ihr?“. Die Vorträge „Lebet!“ (späterer Titel in der Ausgabe von 1931 und der „Ausgabe letzter Hand“: „Erwachet!“), „Das große Geheimnis“ (späterer Titel: „Das Schweigen“) und „Erlösung“ (späterer Titel: „Aufstieg“) fanden in dieser Ausgabe noch keine Aufnahme. Auch den Vortrag „Ehe denn Abraham ward, bin ich“ berücksichtigte Abd-ru-shin nicht.

 

 1. 1920-1926: A Gralsblätter – „ A Grál-lapok” (füzetek), Grál-üzenet 1926-os kiadása
 2. 1926-1931: A Der Ruf – „ A hívó szó”, „A Grál-lapok” (füzetek), Grál-üzenet 1931-es kiadása
 3. 1931-1938: A Nachklänge zur Gralsbotschaft – „Utóhangok a Grál-üzenethez“, Die Stimme „A hang“ folyóirat
 4. 1938-1941: A Grál-üzenet átdolgozása, a „szerző által gondozott utolsó kiadás“
 5. Összefoglalás
 6. Melléklet