1926-1931: A Der Ruf – „ A hívó szó”, „A Grál-lapok” (füzetek), Grál-üzenet 1931-es kiadása

 1. 1920-1926: A Gralsblätter – „ A Grál-lapok” (füzetek), Grál-üzenet 1926-os kiadása
 2. 1926-1931: A Der Ruf – „ A hívó szó”, „A Grál-lapok” (füzetek), Grál-üzenet 1931-es kiadása
 3. 1931-1938: A Nachklänge zur Gralsbotschaft – „Utóhangok a Grál-üzenethez“, Die Stimme „A hang“ folyóirat
 4. 1938-1941: A Grál-üzenet átdolgozása, a „szerző által gondozott utolsó kiadás“
 5. Összefoglalás
 6. Melléklet

 

02. fejezet

1926 és 1930 között további előadások következtek a „Gralsblätter” II. sorozatában (1+2. füzet, 3. füzet, 4+5. füzet, 6+7. füzet), valamint a „Der Ruf” (A hívó szó) című folyóiratban (1+2. füzet, 3+4. füzet, 5., 6., 7. füzetek, 8+9. füzet, 10., 11., 12. füzetek, 13. füzet).

der-ruf-400px

A kiadás 1929. április 1-ig a „Verlag der Gralsblätter, Oskar Ernst Bernhardt” kiadónál történt, amely ezután a „Verlag Der Ruf GmbH, München” kiadónál folytatódott.

Míg a „Gralsblätter” II. sorozatának három füzetében kizárólag Abd-ru-shintól jelentek meg előadások, válaszok és útmutatások, addig a „Der Ruf” című, mint a „minden haladó tudás számára” készült folyóiratban Abd-ru-shin mellett más szerzők is szóhoz jutottak – elsősorban az ő közelebbi környezetéből.

Abd-ru-shin előadásai a „Der Ruf” című folyóiratban:

 • 1/2. FÜZET – 1927. aug./szept.
 • Volt egyszer…!
 • 3/4. FÜZET – 1927. okt./nov.
 • Atyám, bocsáss meg nekik; hisz’ nem tudják, mit cselekszenek!
 • 5/6/7. FÜZET – 1927. dec., 1928. jan./febr.
 • Karácsony!(nem azonos a Grál-üzenet „szerzőtől gondozott utolsó kiadása” III. kötetében megjelent azonos című előadással)
 • 8/9. FÜZET – 1928. márc./ápr.
 • Istenek – Olümposz – Walhalla
 • Elhivatott
 • Az ember mint teremtmény
 • 10/11/12. FÜZET – 1928. máj./jún./júl.
 • A Szent Szellem kiáradása
 • Mit kell az embernek tennie, hogy bejuthasson Isten országába?
 • Harc a természetben
 • A nemek
 • Egy utolsó szó
  (későbbi cím: Egy szükséges szó)
 • 13. FÜZET – 1929. máj./jún.
 • A démonok és fantomok birodalmában
 • A tisztánlátás fajtái
 • Az idegen

1927 és 1930 között Abd-ru-shin előadásokat és kérdésekre adott válaszokat egyaránt megjelentetett a „Der Ruf” című folyóiratban. E kiadvány 8+9. számában történt egy utalás arra vonatkozóan, hogy Abd-ru-shin sok cikket ír a „Der Ruf” számára, s ezért a „Gralsblätter” II. sorozatának következő száma majd csak néhány hónap múlva jelenik meg. A „Gralsblätter” II. sorozatának így beharangozott 6+7. füzete – amely a sorozatban az utolsó volt – csupán 1930-ban jelent meg, és immár nem a „Verlag der Gralsblätter” kiadó által, hanem a „Verlag Der Ruf GmbH, München” gondozásában.

gralsblaetter-serie2-400px
 • 1/2. FÜZET – 1926/1927
 • Én vagyok az Úr, a te Istened!
 • A szeplőtelen fogantatás és az Isten Fiának születése
 • Isten Fiának kereszthalála és az Utolsó Vacsora
 • Krisztus földi testének feltámadása
 • Az emberi gondolkodásmód és Isten akarata a kölcsönhatás törvényében
 • Az Ember Fia
 • 3/4/5. FÜZET – 1927
 • Tévelygések
 • A nemi erő jelentősége a szellemi felemelkedésben
 • Én vagyok a feltámadás és az élet, senki sem juthat az Atyához, csak énáltalam!
 • Mi választ el ma oly sok embert a Fénytől?
 • Kiáltás vezetőért
 • A nagy üstökös
 • Durvaanyagúság, finomanyagúság, sugárzások, tér és idő
 • A tisztánlátás tévedése
 • Éljetek a jelennek!
  Kérdésre adott válasz többek között az okkult oktatással, húsos vagy növényi táplálkozással kapcsolatban
 • Gyógyító magnetizmus
 • Lehet-e az idős kor a szellemi felemelkedés akadálya?
 • 6/7. FÜZET – 1930
 • Isten imádása
 • A gyermek jogai szüleivel szemben
 • Ideális emberek
 • Felebarátod szemében meglátod a szálkát, de a magadéban a gerendát sem veszed észre!
 • Az Antikrisztus
 • A Szent Grál keresztje

A Grál-üzenet 1931-es kiadásában 43 előadás található az 1926-os kiadásból, valamint további 48 előadás, amelyeket részben 1926 előtt, legnagyobbrészt azonban 1926 után jelentettek meg a „Gralsblätter” és a „Der Ruf” folyóiratokban, vagy első alkalommal ebben az új kiadásban jelentek meg.

gb-grosse-ausg1931-d-400px

1926 előtt már megjelent „Éljetek!” címmel az „Ébredjetek!” című előadás, „A hallgatás” című „A nagy titok”-ként, illetve a „Felemelkedés” című előadás „Megváltás” címmel.

A „Gralsblätter” II. sorozatának és a „Der Ruf” c. folyóirat 1926 után megjelent előadásai (lásd fent) gyakran nem megjelenésük sorrendjében kerültek be ebbe a kiadásba, hanem részben más előadások közé kerültek, vagy más sorrend szerinti összeállítást követtek.

E kiadásban jelentek meg első alkalommal a következő előadások: „Őrködj és imádkozz!”, „Az elhalálozott”, „Szállj le a keresztről!”, „Ez az én testem! Ez az én vérem!”, „S ezer év olyan, mint egy nap!”, „Érzés”, „A világtanító”, „Beteljesedett…!”.

Az „Őrködj és imádkozz” című előadás – az 1926-os kiadás előadásainak sorrendjét alapul véve – az „Erkölcsösség” és „A házasság” című előadások közé került. Az „Elhalálozott” című előadás „A halál” című elődást követte, kapcsolódva hozzá.

A „Szállj le a keresztről!” valamint az „Ez az én testem! Ez az én vérem!” előadások első alkalommal az „Isten Fiának kereszthalála és az Utolsó Vacsora” és a „Krisztus földi testének feltámadása” című előadások között jelentek meg (mindkettő a „Gralsblätter” II. sorozatából, 1. és 2. füzetek).

Az „Okkult oktatás, húsos vagy növényi táplálkozás”, a „Gyógyító magnetizmus”, valamint a „Lehet-e az idős kor a szellemi felemelkedés akadálya?” című előadások a „Gralsblätter” II. sorozatának 3., 4. és 5. füzeteiben megjelent kérdésekre és válaszokra nyúltak vissza.

„A Szent Grál keresztje” című előadás nem került bele ebbe a kiadásba.

A Zárszót követően mellékletként jelent meg az „Isten Tízparancsolata” (önálló könyvecske formájában már 1929-ben megjelent „A Miatyánk” előadással együtt), valamint „Az Élet” című előadás.

Az 1926-os kiadástól eltérően a „nagy kiadás” már számos „németesített” kifejezést tartalmazott. A Clown helyett Spaßmacher (bohóc), Resonanz helyett Widerhall (visszhang) stb. Ezeket a változtatásokat a kiadó önhatalmúlag végezte el a korrektúraolvasás során, a „korszellemnek” megfelelően. Abd-ru-shin ezekhez a változtatásokhoz sohasem járult hozzá. Irmingard Bernhardt ezután később az eredeti kézirat alapján „a szerző által gondozott utolsó kiadás” szövegébe visszaillesztette azokat a kifejezéseket, amelyeket Abd-ru-shin használt.

 1. 1920-1926: A Gralsblätter – „ A Grál-lapok” (füzetek), Grál-üzenet 1926-os kiadása
 2. 1926-1931: A Der Ruf – „ A hívó szó”, „A Grál-lapok” (füzetek), Grál-üzenet 1931-es kiadása
 3. 1931-1938: A Nachklänge zur Gralsbotschaft – „Utóhangok a Grál-üzenethez“, Die Stimme „A hang“ folyóirat
 4. 1938-1941: A Grál-üzenet átdolgozása, a „szerző által gondozott utolsó kiadás“
 5. Összefoglalás
 6. Melléklet