1931-1938: A Nachklänge zur Gralsbotschaft – „Utóhangok a Grál-üzenethez“, Die Stimme „A hang“ folyóirat

 1. 1920-1926: A Gralsblätter – „ A Grál-lapok” (füzetek), Grál-üzenet 1926-os kiadása
 2. 1926-1931: A Der Ruf – „ A hívó szó”, „A Grál-lapok” (füzetek), Grál-üzenet 1931-es kiadása
 3. 1931-1938: A Nachklänge zur Gralsbotschaft – „Utóhangok a Grál-üzenethez“, Die Stimme „A hang“ folyóirat
 4. 1938-1941: A Grál-üzenet átdolgozása, a „szerző által gondozott utolsó kiadás“
 5. Összefoglalás
 6. Melléklet

 

03. fejezet

A Grál-üzenet 1931-es „nagy kiadásának” – az 1926-os „kis kiadáshoz” viszonyítva nevezték így – kiadása után 1934-ig további 59 számozott, önálló előadás jelent meg Abd-ru-shin-tól.

nachklaengle-1-400px

Abd-ru-shin ezt az 59 önálló előadást ezután kiegészítve „A lénytelenség” című előadással és a Grál-üzenethez írt „Hogyan kell az Üzenetet befogadni” című utószóval a „Nachklänge zur Gralsbotschaft” (Utóhangok a Grál-üzenethez) c. mű I. kötetében foglalta egybe, és ebben a formában 1934-ben szintén a „Verlag Der Ruf GmbH, München” kiadónál jelentette meg. (Tartalomjegyzék a mellékletben)

A „Nachklänge zur Gralsbotschaft” I. kötetében található előadások sorrendje az előzetesen önállóan megjelentetett előadások sorrendjétől is eltér. Így ennek a kiadásnak az élén „A Szent Ige” című előadás áll, amely korábban önálló előadásként csupán a 25-ös sorszámmal jelent meg. Egyes előadások új címet kaptak, így például „A fehér lovag” „A szükséges kiegyenlítés” címmel, a „Karácsony 1932” „A betlehemi csillag”, az „1932. december 30-án” „Egy új törvény”, a „Nagypéntek 1933” „Bevégeztetett!” címmel, illetve a „Húsvét 1933” című előadás „Engedd, hogy Húsvét legyen benned, ember!” címmel jelent meg.

Az 59 számozott, önálló előadás

 • 01. A félhomály országában
 • 02. A feltámadás hajnala
 • 03. A töprengő
 • 04. Önkéntes vértanúk, vallási fanatikusok
 • 05. Isten szolgái
 • 06. Az állatok ösztöne
 • 07. A baráti csók
 • 08. Az Utó-Teremtés nője
 • 09. Az eltorzult eszköz
 • 10. Minden halott dolog feltámasztatik a Teremtésben, hogy ítélje önmagát!
 • 11. A gyermek
 • 12. A nőiség feladata
 • 13. Az Ezeréves Birodalom
 • 14. A fehér lovag
 • 15. Jézus és Imanuel
 • 16. Karácsony
 • 17. Mindenütt jelenvalóság
 • 18. Krisztus mondta … !
 • 19. Megadás
 • 20. Finomanyagú tüskés bozótos
 • 21. A szellem restsége
 • 22. A „mozgás”, a Teremtés törvénye
 • 23. A földi test
 • 24. A temperamentum
 • 25. A Szent Ige
 • 26. Lásd, ember, hogyan kell vándorolnod ezen a Teremtésen át, hogy sorsfonalaid felemelkedésedet ne akadályozzák, hanem segítsék!
 • 27. Karácsony 1932
 • 28. 1932. december 30-án
 • 29. Kasztszellem, társadalmi ügyek
 • 30. Kötelesség és hűség
 • 31. STörekedjetek a meggyőződésre!
 • 32. A népek szépsége
 • 33. Legyen világosság!
 • 34. Milyen vagy te, ember!
 • 35. Nagypéntek 1933
 • 36. Húsvét 1933
 • 37. A durvaanyagúság határán
 • 38. A földi ember Istene előtt
 • 39. Isten felismerése
 • 40. A lényszerűség
 • 41. Aki most nem akarja Igémet ismerni valaki más miatt, azt én sem fogom ismerni az ínség órájában!
 • 42. A kis lényszerűek
 • 43. A lényszerűek durvaanyagú műhelyében
 • 44. Egy lélek vándorol …
 • 45. Nő és férfi
 • 46. Eltorzult lelkek
 • 47. Az ember szellemi vezetője
 • 48. Fényszálak felettetek
 • 49. A Karácsony hangjai intőn lüktetnek a Mindenségen át
 • 50. Az Őskirálynő
 • 51. A sugárzások körforgása
 • 52. Kerüljétek a farizeusokat!
 • 53. Megszállott
 • 54. Kérjetek, és adatik nektek!
 • 55. Hála
 • 56. Küldelek titeket!
 • 57. Húsvét 1934
 • 58. És amikor az emberiség kérdez …
 • 59. Csalódások

További 38 előadás (60-97. sorszámú) jelent meg önállóan 1934 és 1937 között, megvásárolható formában. Az előadások a „Verlag Der Ruf GmbH, München” kiadónál jelentek meg, később a vomperbergi saját kiadónál vagy a „Maria Bernhardt, Vomperberg” kiadónál.

Abd-ru-shin ezen előadások közül néhányat sokszorosítva megjelentetett már abban a formában, ahogyan első alkalommal előadta őket, még mielőtt ugyanazzal a számozással egy második, átdolgozott változat továbbadása mellett határozott volna. Az „Az ős-szellemi szintek I-VII” című előadások korábban „A szellemi szintek I-VII” címmel jelentek meg. Például „A szellemi szintek V” előadás első felolvasására 1935. április 22-én került sor, majd ebben a változatban hamarosan meg is jelent. Már 1936/37-ben kiadták azonban az átdolgozott változatot „Az ős-szellemi szintek V” címmel.

A 73. számú „Húsvét 1935”című előadást Abd-ru-shin „Az Élet Könyve” címen hozta nyilvánosságra, a 80. számú „Pünkösd 1935” című előadást pedig „Az élő Ige” címmel.

Ezen kívül számozatlan előadások is megjelentek: „Pünkösd”, „Mindennek meg kell újulnia” és „Az üdvösség hegye”.

További 38 számozott, önálló előadás

 • 60. A kapu kitárul!
 • 61. A seb
 • 62. Végtelen bölcsesség
 • 63. Az emberi szó
 • 64. Újév 1935
 • 65. Lásd, mi válik hasznodra!
 • 66. Az (ős)szellemi szintek I
 • 67. A megszokásból hívők
 • 68. A megmentő vágy
 • 69. Az (ős)szellemi szintek II
 • 70. A nagy megtisztulás
 • 71. Az (ős)szellemi szintek III
 • 72. Az (ős)szellemi szintek IV
 • 73. Húsvét 1935 (Az Élet Könyve)
 • 74. Az (ős)szellemi szintek V
 • 75. Az (ős)szellemi szintek VI
 • 76. Az (ős)szellemi szintek VII
 • 77. 1935. május 30.-ára (Az áldozat)
 • 78. A láng őrzőnője
 • 79. A beszéd hatalma
 • 80. Az élő Ige (Pünkösd 1935)
 • 81. Családi kötelék
 • 82. Meghitt otthon
 • 83. A tanítvány lángja
 • 84. A gyengébb nem
 • 85. A szétrombolt híd
 • 86. A Teremtés áttekintése
 • 87. Szellemcsírák
 • 88. Lénycsírák
 • 89. Előfutárok
 • 90. Isten segítsége akkor van a legközelebb hozzátok, amikor legnagyobb az ínség!
 • 91. Tisztító lángcsóva
 • 92. A saját vágyak szakadéka
 • 93. Lélek
 • 94. Természet
 • 95. A lényszerűség gyűrűje
 • 96. Ne essetek a kísértésbe!
 • 97. Karácsony

A szerző eredetileg úgy tervezhette, hogy ezekből az önálló előadásokból összeállítja a „Nachklänge zur Gralsbotschaft” II. kötetét. Erre azonban a történelem alakulása, illetve az emberek szellemi fejlődése miatt nem került sor. Ha manapság ilyen kiadás a „Nachklänge zur Gralsbotschaft” II. köteteként forgalomban van, az semmiképpen nem tekinthető hitelesnek.

A „Verlag Der Ruf GmbH, München” kiadó által megnehezített megjelentetés a nemzetiszocialista rezsim egyre erősebbé váló nyomása alatt arra késztette Abd-ru-shint, hogy további tíz előadást és kérdésekre adott választ 1937-ben a „Die Stimme” (A Hang) című folyóiratban a „Verlags A.-G. „Die Stimme“, Zürich” kiadónál jelentessen meg.

Die Zeitschrift „Die Stimme“

 

A „Die Stimme” c. folyóirat utolsó számában utalás történt a megnehezített értékesítési lehetőségekre illetve arra vonatkozóan, hogy a következő szám megjelenését 1938. júliusáig el kell halasztani.

Sem további „Die Stimme” számok megjelenését, sem a „Nachklänge zur Gralsbotschaft” II. kötetének esetleges kiadását nem sikerült megvalósítani. 1938 márciusában a nemzetiszocialisták letartóztatták Abd-ru-shint, amit 1938 szeptemberében az annektált Ausztriából történő kiutasítás követett, először Schlauroth bei Görlitzbe, majd 1939 márciusában Kipsdorfba (Érchegység).