Melléklet

 1. 1920-1926: A Gralsblätter – „ A Grál-lapok” (füzetek), Grál-üzenet 1926-os kiadása
 2. 1926-1931: A Der Ruf – „ A hívó szó”, „A Grál-lapok” (füzetek), Grál-üzenet 1931-es kiadása
 3. 1931-1938: A Nachklänge zur Gralsbotschaft – „Utóhangok a Grál-üzenethez“, Die Stimme „A hang“ folyóirat
 4. 1938-1941: A Grál-üzenet átdolgozása, a „szerző által gondozott utolsó kiadás“
 5. Összefoglalás
 6. Melléklet
06. fejezet

Abdruschin: Az Igazság fényében – Grál-üzenet 1926-es kiadás

lila-augabe-400pxTartalomjegyzék:

 • 01. Mit kerestek?
 • 02. Felelősség
 • 03. Sors
 • 04. Az ember teremtése
 • 05. Az ember a teremtésben
 • 06. Az örökletes bűn
 • 07. Az Isten Fia és az Ember Fia
 • 08. Isten
 • 09. A belső hang
 • 10. A szeretet vallása
 • 11. A Megváltó
 • 12. A születés titka
 • 13. Ajánlatos-e az okkult oktatás?
 • 14. Spiritizmus
 • 15. Földhöz kötve
 • 16. Szükséges vagy ajánlott a szexuális önmegtartóztatás?
 • 17. Az utolsó ítélet
 • 18. A harc
 • 19. Gondolati formák
 • 20. Erkölcsösség
 • 21. A házasság
 • 22. Az ima
 • 23. Az ember és szabad akarata
 • 24. Modern szellemtudomány
 • 25. Tévutak
 • 26. Vessetek Rá minden bűnt
 • 27. A hipnózis bűne
 • 28. Asztrológia
 • 29. Szimbolika az emberi sorsban
 • 30. Hit
 • 31. Földi javak
 • 32. A halál
 • 33. Csoda
 • 34. A keresztelés
 • 35. A Szent Grál
 • 36. Lucifer titka
 • 37. A Sötétség régiói és a Kárhozat
 • 38. A Fény régiói és a Paradicsom
 • 39. Világesemények
 • 40. Az ember és az állat származásbeli különbsége
 • 41. Az emberiség és a tudás szétválása
 • 42. Szellem
 • 43. A Teremtés fejlődése

Abdruschin: Az Igazság fényében – Grál-üzenet 1931-es nagy kiadás

gb-grosse-ausg1931-d-400px

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • 01. Mit kerestek?
 • 02. Ébredjetek!
 • 03. A csend
 • 04. Felemelkedés
 • 05. Felelősség
 • 06. Sors
 • 07. Az ember teremtése
 • 08. Az ember a teremtésben
 • 09. Az örökletes bűn
 • 10. Az Isten Fia és az Ember Fia
 • 11. Isten
 • 12. A belső hang
 • 13. A szeretet vallása
 • 14. A Megváltó
 • 15. A születés titka
 • 16. Ajánlatos-e az okkult oktatás?
 • 17. Spiritizmus
 • 18. Földhöz kötve
 • 19. Szükséges vagy ajánlott a szexuális önmegtartóztatás?
 • 20. Az utolsó ítélet
 • 21. A harc
 • 22. Gondolati formák
 • 23. Erkölcsösség
 • 24. Őrködj és imádkozz!
 • 25. A házasság
 • 26. A gyermek jogai szüleivel szemben
 • 27. Az ima
 • 28. A Miatyánk
 • 29. Isten imádása
 • 30. Az ember és szabad akarata
 • 31. Modern szellemtudomány
 • 32. Tévutak
 • 33. Ideális emberek
 • 34. Vessetek Rá minden bűnt
 • 35. A hipnózis bűne
 • 36. Asztrológia
 • 37. Szimbolika az emberi sorsban
 • 38. Hit
 • 39. Földi javak
 • 40. A halál
 • 41. Az elhalálozott
 • 42. Csoda
 • 43. A keresztelés
 • 44. A Szent Grál
 • 45. Lucifer titka
 • 46. A Sötétség régiói és a Kárhozat
 • 47. A Fény régiói és a Paradicsom
 • 48. Világesemények
 • 49. Az ember és az állat származásbeli különbsége
 • 50. Az emberiség és a tudás szétválása
 • 51. Szellem
 • 52. A Teremtés fejlődése
 • 53. Én vagyok az Úr, a te Istened!
 • 54. A szeplőtelen fogantatás és az Isten Fiának születése
 • 55. Isten Fiának kereszthalála és az utolsó vacsora
 • 56. Szállj le a keresztről!
 • 57. Ez az én testem! Ez az én vérem!
 • 58. Krisztus földi testének feltámadása
 • 59. Az emberi gondolkodásmód és Isten akarata a kölcsönhatás törvényében
 • 60. Az Ember Fia
 • 61. Tévedések
 • 62. A nemi erő jelentősége a szellemi felemelkedésben
 • 63. Én vagyok a feltámadás és az élet, senki sem juthat az Atyához, csak énáltalam!
 • 64. Mi választ el ma oly sok embert a Fénytől?
 • 65. Kiáltás segítőért
 • 66. Durvaanyagúság, finomanyagúság, sugárzások, tér és idő
 • 67. A tisztánlátás tévedése
 • 68. A tisztánlátás fajtái
 • 69. A démonok és a fantomok birodalmában
 • 70. Okkult oktatás, húsos vagy növényi táplálkozás
 • 71. Gyógyító magnetizmus
 • 72. Élj a jelenben!
 • 73. A nagy üstökös
 • 74. Mit kell az embernek tennie, hogy bejuthasson Isten országába?
 • 75. Felebarátod szemében meglátod a szálkát, de a magadéban a gerendát sem veszed észre!
 • 76. Harc a természetben
 • 77. A Szent Szellem kiáradása
 • 78. A nemek
 • 79. Lehet-e az életkor a szellemi felemelkedés akadálya?
 • 80. Volt egyszer …!
 • 81. Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit cselekszenek!
 • 82. Istenek – Olümposz – Walhalla
 • 83. Az elhívatott
 • 84. Az emberi teremtmény
 • 85. És ezer év olyan, mint egy nap!
 • 86. Érzés
 • 87. A Világtanító
 • 88. Az idegen
 • 89. Egy utolsó szó
 • 90. Az Antikrisztus
 • 91. És bevégeztetett …!
 • Utószó
 • Függelék:
 • Isten tízparancsolata
 • Az Élet

Abdruschin: Utóhangok a Grál-üzenethez Első kötet, 1934

nachklaengle-1-400px

Tartalomjegyzék

 • 01. A Szent Ige
 • 02. A félhomály országában
 • 03. Feltámadás hajnala!
 • 04. A töprengő
 • 05. Önkéntes mártírok, vallási fanatikusok
 • 06. Isten szolgái
 • 07. Az állatok ösztöne
 • 08. A baráti csók
 • 09. Az Utóteremtés nője
 • 10. Az eltorzult eszköz
 • 11. Minden halott feltámasztatik a Teremtésben, hogy ítélje önmagát!
 • 12. A gyermek
 • 13. A nőiség feladata
 • 14. Az Ezeréves Birodalom
 • 15. A szükséges kiegyenlítés
 • 16. Jézus és Imanuel
 • 17. Karácsony!
 • 18. Mindenütt jelenvalóság!
 • 19. Krisztus mondta …!
 • 20. Megadás
 • 21. Finomanyagú tövises bozótos
 • 22. A szellem restsége
 • 23. A „mozgás”, a Teremtés törvénye
 • 24. A földi test
 • 25. A temperamentum
 • 26. Lásd, ember, hogyan kell vándorolnod ezen a Teremtésen át, hogy sorsfonalaid ne akadályozzák felemelkedésed, hanem segítsék!
 • 27. A betlehemi csillag
 • 28. Egy új törvény
 • 29. Kasztszellem, társadalmi rend
 • 30. Kötelesség és hűség
 • 31. Törekedjetek meggyőződésre!
 • 32. A népek szépsége
 • 33. Milyen vagy, ember!
 • 34. Bevégeztetett!
 • 35. LHadd legyen húsvét benned, ember!
  • 36. A durvaanyagúság határán
  • 37. A földi ember Istene előtt
  • 38. Isten felismerése
  • 39. A lényszerűség
  • 40. Aki Igémet más kedvéért nem akarja megismerni, azt én sem ismerem meg szorongattatása órájában!
  • 41. A kis lényszerűek
  • 42. A lényszerűek durvaanyagú műhelyében
  • 43. Egy lélek vándorol …
  • 44. Nő és férfi
  • 45. Eltorzult lelkek
  • 46. Az ember szellemi vezetője
  • 47. Fényszálak fölöttetek!
  • 48. A Karácsony hangjai intőn lüktetnek át a Mindenségen
  • 49. Az Őskirálynő
  • 50. A sugárzások körforgása
  • 51. Kerüljétek a farizeusokat!
  • 52. Megszállott
  • 53. Kérjetek és adatik nektek!
  • 54. Hála
  • 55. Csalódások
  • 56. És amikor az emberiség kérdez …
  • 57. Legyen világosság!
  • 58. Titeket küldelek!
  • 59. Húsvét 1934
  • 60. Lénytelenség
  • 61. Hogyan kell az üzenetet befogadni?